Disclaimer

Algemeen

‘Marjo Disseldorp – Aan Het Roer’ (handelsnaam De Imme, KvK 55669484), hierna te noemen ‘Aan Het Roer’ verleent hierbij toegang tot de website www.marjodisseldorp.nl en publiceert hier teksten, video- en beeldmateriaal en andere zaken die door ‘Aan Het Roer’ zijn aangeleverd. ‘Aan Het Roer’ behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaard ik geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. De resultaten van de diensten van ‘Aan Het Roer’ zullen van persoon tot persoon verschillen. Gezondheid en leefstijl omvat vele factoren, t.w. beweging, voeding, ontspanning, levensdoel, sociale bedding, milieu. In het algemeen krijg je uit het aanbod van ‘Aan Het Roer’ net zoveel resultaat als dat je er zelf in investeert. Het is jouw taak om doelen te stellen en mijn taak om jou te inspireren en je op het pad te zetten deze doelen te realiseren.

Auteursrechten

Alle creativiteit en wijsheid in deze website stelt ‘Aan Het Roer’ ten dienste van allen. Het is dan ook toegestaan informatie en/of tekst van deze website te kopiëren, te verspreiden en te publiceren onder vermelding van naam auteur en/of, onder eigen naam, te wijzigen.